1

The smart Trick of اخبار فرهنگی هنری That Nobody is Discussing

News Discuss 
اعتراضات نتیجه یکدست سازی نظام/ مردم می گویند صدرحمت به دولت روحانی! یافته‌های بررسی پراکندگی و جغرافیای اعتراضات ۱۴۰۱ /… احزاب و شخصیت‌ها روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به ماهیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» و شهرها و استان‌های درگیر در آن، باید عوامل اقتصادی و فرهنگی و دغدغه سبک زندگی http://go.digitrade.pro/?aff=23429&redirect=http://Wiki.bardstv.com/index.php/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1_That_Will_%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB_%D8%B4%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story